Technológia Heat Decor – Batériové úložisko

Odstrihnite sa od neustále stúpajúcich cien energií

Neustále zvyšovanie cien energií a inflácia nás núti premýšlať, ako zefektívniť spotrebu v domácnosti, ako uchovať hodnotu zarobených financií, alebo čím nahradiť aktuálny systém získavania energie. Pripojiť sa do elektrickej siete je z hľadiska jednoduchosti najlacnejšia a pravdepodobne aj najrýchlejšia cesta. No z dlhodobého hľadiska sa táto cesta ukazuje ako finančne veľmi nestabilná. Druhé najschodnejšie riešenie je fotovoltika. Na začiatku však vyžaduje určitú investíciu, ktorá sa ale v čase už nemení. Existujú tri možnosti ako využiť fotovoltiku v bežnom rodinnom dome:

  • ON GRID SYSTÉM – Tento systém je najlacnejší a teda najdostupnejší. Funguje tak, že fotovoltické panely vyrábajú jednosmerný prúd, ktorý sa v meniči prevedie na striedavý a jednoducho povedané pripojí sa k existujúcej elektrickej sieti. Výhody sú: 1) Nízka cena 2) možnosť využitia virtuálnej batérie. Nevýhody: 1) Nefunguje pri výpadku elektrickej siete 2) platby za distribúciu spotrebovanej energie z virtuálnej batérie
  • OFF GRID SYSTÉM – Čo sa ceny týka-je to asi najdrahší systém. Používa sa na miestach, kde nie je možné pripojiť sa do elektrickej sústavy. Výhody: 1) nezávislosť od distribučnej siete. Nevýhody: 1) Vysoká cena  2) pri zlom počasí, nemusí stačiť kapacita batérie.
  • HYBRIDNÝ SYSTÉM – Je podobný ako off grid, s tým rozdielom, že je pripojený aj do distribučnej siete. Vďaka tomu nemusí byť batériové úložisko predimenzované kvôli nečakane zvýšenej spotrebe elektrickej energie. Výhody: 1) Priaznivá cena s dobrou návratnosťou  2) bezplatné ukladanie prebytkov  3) rapídne zníženie závislosti na dodávkach energie  4) funguje aj keď je v distribučnej sieti výpadok. Nevýhody: 1) Mierne vyššia cena ako u on grid

Princíp funkcie hybridného systému

Denný graf výroby a spotreby elektrickej energie

Hybridný systém sa aj napriek vyššej obstarávacej cene ukazuje ako omnoho výhodnejší- nielen vďaka nezávislej prevádzke  ale najmä z pohľadu návratnosti. Keďže ani využívanie virtuálnej batérie nie je až také výhodné ako sa môže na prvý pohľad zdať. Nehovoriac o všetkých byrokratických úkonoch, ktoré si to vyžaduje.

Na nasledujúcom obrázku sme pripravili najbežnejší príklad inštalácie hybridnej fotovoltickej elektrárne s výkonom 4.06kWp, ktorá dokáže v bežných podmienkach vyrobiť na Slovensku približne 3300kWh za rok, čo odpovedá pri dnešných cenách asi 700€. Bežná domácnosť takúto výrobu určite spotrebuje. Ak to dáme do tabuľky pre výpočet návratnosti s infláciou 4% (v tom lepšom prípade), vychádza návratnosť 13 rokov.

Schéma hybridnej fotovoltickej elektrárne

Príklad zapojenia hybridnej FV

Vyžiadajte si od nás cenovú ponuku