Návod na montáž vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcu podlahu

Video
Náradie potrebné k montáži
Zoznam potrebného materiálu
Foto materiálov potrebných k inštalácii
Štandardná schéma zapojenia
Spôsob uloženia vykurovacej fólie pod plávajúcu podlahu
Príprava pred začiatkom inštalácie vykurovacej fólie Heat Decor
Zapojenie vykurovacej fólie
Inštalácia vykurovacej fólie Heat Decor
Zapojenie Vykurovacej fólie
Ukončenie inštalácie vykurovacej fólie Heat Decor
Špecifikácia vykurovacej fólie Heat Decor
Na čo si dať pozor počas inštalácie fólie

 

Video

Náradie potrebné k montáži

NÁZOV POUŽITIE
1 Digitálny multimeter Meranie napätia
2 Infracervený teplomer Meranie teploty vykurovacej fólie
3 Lisovacie kliešte Lisovanie inštalačných konektorov a pripojenie elektrických káblov
4 Odizolovacie kliešte Odizolovanie elektrických káblov
5 Nožnice Strihanie vykurovacej fólie
6 Nožík orezávací Orezávanie termoizolačnej podložky
7 Kalkulačka Počítanie celkového príkonu
8 Šrobovák Pripojenie vodičov k termostatu
9 Akumulátorová vŕtačka Priskrutkovanie termostatu na stenu
10 Meter Meranie rozmerov miestností

Zoznam potrebného materiálu

NÁZOV ŠPECIFIKÁCIA POUŽITIE
1 Vykurovacia fólia HEAT DECOR Šírka: 50 – 100 cm
Výkon: 40 – 220 W
Napájanie: 230V, 50Hz
Vykurovacia fólia na podlahové vykurovanie
2 Termoizolačná podložka HD Hrúbka:  5 mm Termoizolácia. Ochrana pred chladom a vlhkosťou podlahy.
3 Paroizolačná fólia Hrúbka: 0,2 mm – 0,3 mm Ochrana pred vlhkosťou od podlahy a ochrana vykurovacej fólie, paroizolácia.
4 Vodiče -napájacie káble Typ: Lgy 450 / 750 V (linka)
Priemer: 1,5 mm 2,5 mm
Elektrické vodiče slúžiace k pripojeniu vykurovacej
fólie.
5 Lisovací konektor Medený konektor – pocínovaný
Typ: A
Typ: B
Pripojenie vodičov k vykurovacej fólii.
6 Samovulkanizačná páska Páska na izoláciu pripojenia k fólii. Šírka: 50 mm Ochrana pred prístupom vlhkosti, samovulkanizačná páska slúži na izoláciu elektrických konektorov a spojov.
7 Izolačná páska Šírka: 10 mm – 19 mm Izolácia elektrických spojov.
8 Obojstranná páska Šírka: 50 mm Lepenie: termoizolačnej podložky, paroizolačnej fólie,
vykurovacej fólie atď.
9 Termostat 1. P Max. 16 A
2. Snímač teploty vzduchu
3. Snímač teploty podlahy
4. Napájanie 230V
5. Prac. Teplota 0-40°C
Kontrola teploty vykurovacej fólie.
Kontrola teploty v miestnosti.
10 Samorezné skrutky Rozmer: 5/3*30 mm – 8/5*100 mm Pripevnenie káblových drážok a termostatu na stenu.
11 Hmoždinky Rozmer: 5/3*30 mm – 8/5*100 mm Pripevnenie káblových drážok a termostatu na stenu.
12 Elektroinštalačné lišty Rozmer: 10/20 – 40/60 Vedenie elektrických vodičov.
13 Inštalačná krabica Rozmer: 60
Typ: pod omietku
Typ: do sadrokartónu
Na inštaláciu termostatu a elektrických vodičov.
14 Sťahovacia páska Rozmer: 2,5/80 – 4,8/200 mm Na stiahnutie elektrických vodičov a káblov v drážkach.
15 Úchyt do steny Rozmer: 3 x 1,5 – 6 mm Pre uchytenie vodičov v drážke pod omietkou
16 Chránička Typ: PP-mod (750N)
max temp. 110ºC
Používaná na ochranu elektrických vodičov alebo snímača teploty podlahy pred mechanickým poškodením.
17 Rýchlospojka na vodiče
do inštalačnej krabice
Typ: 1,5 – 6 mm2 Prepojovanie vodičov v inštalačných krabiciach.

Foto materiálov potrebných k inštalácii

Štandardná schéma zapojenia

1. Vykurovacia fólia
2. Termostat
3. Prívod napätia 230 VAC
4. Snímač teploty podlahy NTC
5. Napájanie vykurovacieho systému

Spôsob uloženia vykurovacej fólie pod plávajúcu podlahu

  1. Plávajúca podlaha
  2. Paroizolačná fólia 0.2mm
  3. Vykurovacia fólia HEAT DECOR
  4. Tepelno izolačná podložka Heat Decor
  5. Paroizolačná fólia 0.2mm
  6. Podlaha


Inštalácia vykurovacej fólie Heat Decor pod plávajúcou podlahou / bloková schéma

Príprava pred začiatkom inštalácie vykurovacej fólie Heat Decor

1. Skontrolujte dostupnosť všetkých materiálov a náradia potrebného k inštalácii.

2. Skontrolovať parametre elektrickej inštalácie v objekte, aby sa predišlo prípadným problémom pri súčasnom použití vykurovacej fólie a iných elektrických zariadení. V prípade že hlavný istič nie je postačujúci, je potrebné ho zväčšiť na hodnotu zodpovedajúcu bezpečnej prevádzke celej elektrickej siete.

3. Skontrolovať hodnotu napätia v mieste inštalácie. Vykurovacia fólia pracuje na napätí 230 V.

4. Skontrolovať vlhkosť podlahy na ktorej bude položená vykurovacia fólia. Vlhkosť podlahy nesmie prekračovať hodnotu 2%. V prípade ak je vlhkosť podlahy vyššia, musí byt použitá izolácia proti vlhkosti.

5. Skontrolovať parametre izolácie budovy s cieľom použitia vhodnej izolácie na podlahe pod vykurovacou fóliou.

6. Prichystajte si nákres budovy spolu s rozmermi jednotlivých izieb. Naplánujte rozmiestnenie vykurovacej fólie na nákrese spolu s trasami uloženia napájacích vodičov vykurovacej fólie. Na nákrese naplánujte aj umiestnenie inštalačnej krabice kde budú poprepájané jednotlivé vodiče ako aj inštalačné krabice pre termostaty. Všetky rozmery a vzdialenosti si zaznačte na Váš nákres. Dobre pripravený nákres Vám zjednoduší montáž.

Zapojenie vykurovacej fólie

POZOR: Nieje dovolené !

a) Uloženie elektrických napájacích vodičov nad alebo pod vykurovacou fóliou
b) Strihanie vykurovacej fólie na miestach kde to nie je vyznačené
c) Vzájomné prekrývanie vykurovacích fólií a kladenie fólií na seba
d) Umiestnenie vykurovacej fólie pod nepremiestniteľný nábytok a spotrebiče (kuchyňa, práčka, chladnička)

POZOR: AK CELKOVÝ VÝKON NAINŠTALOVANEJ VYKUROVACEJ FÓLIE PREKROČÍ 80% MAX ZAŤAŽENIA DANÉHO TERMOSTATU, POUŽITE STYKAČ ALEBO DRUHÝ TERMOSTAT!

POZOR: NAINŠTALOVANÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE S VYKUROVACOU FÓLIOU HEAT DECOR MUSÍ BYŤ PRIPOJENÉ DO SIETE CEZ NADPRÚDOVÚ OCHRANU (ISTIČ)!

7. Rozmiestnenie vykurovacej fólie si naplánujte v súlade s inštalačnými postupmi a odporúčaniami. Maximálna dĺžka inštalácie jedného pása vykurovacej fólie v závislosti od jej šírky.

8. V prípade ak je celkový výkon inštalovanej vykurovacej fólie väčší ako je dimenzovaný hlavný istič, je potrebné zabezpečiť si od dodávateľa elektrickej energie hlavný istič s vyššou/vhodnou prúdovou hodnotou.

P(W) = Pf(W) x Df(m2)

P – Plánovaný výkon inštalovanej vykurovacej fólie
Pf – Výkon vykurovacej fólie na m2
Df – Plocha inštalovanej vykurovacej fólie na podlahe.

9. Prispôsobte prierez vodičov (hrúbku kábla) napájajúcich vykurovaciu fóliu podľa výkonu inštalovanej fólie.

POZOR: VÝBER PRÍSLUŠNEJ HRÚBKY KÁBLA RESP. PRIEREZU MÔŽE VYKONAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR S VYHLÁŠKOU!

10. Osoba ktorá vykonáva inštaláciu vykurovacej fólie by mala mať obuv s mäkkou podrážkou aby sa predišlo prípadnému poškodeniu fólie.

Inštalácia vykurovacej fólie Heat Decor

1. V prípade inštalácie napájacích káblov pod omietku si prichystajte drážky do stien, prípadne omietky o príslušnej hĺbke. Trasy uloženia káblov realizujte podla dopredu pripraveného plánu rozmiestnenia vykurovacej fólie. Hĺbka brázdy musí byť taká, aby mohli byť káble uložené v káblovej chráničke. Chránička nesmie vyčnievať nad povrch kde je inštalovaná vykurovacia fólia.

2. Podlahu očistite od všetkých nečistôt, zvyškov omietky alebo drobných častíc betónu. Povrch podlahy musí byt hladký a bez akýchkoľvek ostrých elementov.

3. Na podlahe rozložte paroizolačnú fóliu. V miestach kde sa fólia spája ju asi na 4cm prekryte druhou fóliou a zlepte dokopy lepiacou páskou. Paroizolačná fólia musí byť rozložená po celom povrchu podlahy, aj na miestach kde nebude uložená vykurovacia fólia. (aby bola zachovaná izolácia proti vlhkosti)

4. Paroizolačné fólie na krajoch vzájomne prekryte asi 4 cm a spojte lepiacou páskou.

5. Rozložte termoizolačnú podložku na paroizolačnú fóliu. Termoizolačnú podložku rozložte po celej ploche podlahy, aj na miestach kde nebude uložená vykurovacia fólia. (Z dôvodu zachovania tepelnoizolačných vlastností) V prípade že používate termoizolačnú podložku ktorá má z jednej strany hliníkovú vrstvu, uložte ju hlinníkovou vrstvou smerom nadol do podlahy. Termoizolačnú podložku pristrihnite na presné rozmery v rohoch. Popri stene nechajte odstup ~1-5 cm na uloženie napájacích káblov. V prípade ak je podlaha slabšie izolovaná alebo potrebujete zlepšiť izoláciu, použite dve vrstvy termoizolačnej podložky. Kvalitnejšia izolácia podlahy znižuje celkové náklady na prevádzku systému.

6. Pomocou lepiacej pásky zlepte jednotlivé kusy termoizolačnej podložky.

7. Smer ukladania vykurovacej fólie zvoľte podľa vopred pripraveného plánu rozmiestnenia fólie. Dávajte pozor aby ste neprekročili maximálnu povolenú inštalačnú dĺžku jedého pása, podľa (Tab. nr 1).

8. Na podlahe rozviňte vykurovaciu fóliu Heat Decor a zastrihnite na príslušné rozmery. (Strihať fóliu je dovolené iba na vyznačených miestach) Vykurovaciu fóliu ukladajte tak aby ste vedeli prečítať nápis Heat Decor a aby nebol zrkadlovo. (Medené zbernice smerom hore). Matná strana fólie musí byť položená smerom nahor, tak aby sa dalo prečítať logo Heat Decor.

POZOR: VYKUROVACIU FÓLIU UKLADAJTE ZBERNICOU A STRIEBORNÝM PRÍPOJNÝM REBRÍKOM SMEROM HORE. 

9. Nikdy vykurovacie fólie vzájomne neprekrývajte.

10. Vykurovaciu fóliu zlepte dokopy pomocou samolepiacej pásky tak aby sa už nepohla a nepošmykla sa z miesta počas montáže.

11. Pred zapojením vykurovacej fólie k elektrickej sieti dvakrát skontrolujte všetky predchádzajúce kroky inštalácie.

Zapojenie Vykurovacej fólie

POZOR! PRIPOJENIE VYKUROVACEJ FÓLIE NA NAPÁJACIE NAPÄTIE MÔŽE VYKONAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR S PLATNOU VYHLÁŠKOU!

1. Pripravte konektor a prstami ho mierne pritlačte tak aby bol na medenej zbernici

2. Zalisujte konektor na medenej zbernici za pomoci lisovacích klieští.

POZOR! VRCHNÁ KONEKTOR MUSÍ BYŤ ZALISOVANÝ TAK ABY PREKRÝVAL MEDENÚ ZBERNICU.

4. Do konektora vložte odizolované pripájacie vodiče a zalisujte ich.

5. Elektrický spoj na fólii zaizolujte pomocou samovulkanizačnej pásky. Pásku priložte z obidvoch strán tak aby prekryla konektor.

POZOR! SAMOVULKANIZAČNÁ PÁSKA MUSÍ PREKRÝVAŤ CELÝ POVRCH ELEKTRICKÉHO SPOJA A KONEKTORA.

6. Samovulkanizačnú pásku na elektrickom spoji dôkladne popritláčajte prstami zo všetkých strán tak aby bola dokonale spojená.

7. Na druhom konci vykurovacej fólie vykonajte izoláciu tým istým spôsobom. Použite samovulkanizačnú pásku a dôkladne popritláčajte.

POZOR: ELEKTRICKÉ NAPÁJACIE VODIČE NEMÔŽU BYŤ POLOŽENÉ NA FÓLII ALEBO POD FÓLIOU!

POZOR: INŠTALÁCIA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA HEAT DECOR MUSÍ BYT PRIPOJENÁ DO SIETE CEZ NADPRÚDOVÚ OCHRANU (ISTIČ) TYPU B. PRÍSLUŠNÝ MAX VÝKON MUSÍ ODPORUCIŤ ELEKTRIKÁR S OPRÁVNENÍM!

8. Dôkladne skontrolujte všetky elektrické spoje na vykurovacej fólii.

9. Po dôkladnej kontrole všetkých elektrických spojov spravte kontrolné meranie odporu vykurovacej fólie za pomoci ohmmetra. Potom spočítajte celkový výkon nainštalovanej fólie Heat Decor.

POZOR: V PRÍPADE AK CELKOVÝ VÝKON iNŠTALOVANEJ VYKUROVACEJ FÓLIE PREKROČÍ 80% MAX POVOLENÉHO ZATAŽENIA TERMOSTATU, POUŽITE STYKAČ ALEBO DRUHÝ TERMOSTAT.

10. Pripojte elektrické vodiče napájajúce vykurovaciu fóliu v súlade s dalšími krokmi v tomto návode a v súlade s navrhnutým plánom uloženia fólie. Potom pripojte vodiče v inštalačnej krabici.

POZOR: PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI A VŠETKY SPOJE MÔŽE VYKONAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR S OPRÁVNENÍM!

Ukončenie inštalácie vykurovacej fólie Heat Decor

1. V súlade s navrhnutým plánom si nakreslite na termoizolačnej podložke trasy uloženia vodičov. Pomocou orezávacieho nožíka jemne narežte termoizolačnú podložku na vyznačených miestach.

POZOR: TERMOIZOLAČNÚ PODLOŽKU NAREŽTE IBA JEMNE ABY STE NEPOŠKODILI SPODNÚ PAROIZOLAČNÚ FÓLIU.

2. Nezabudnite na inštaláciou snímača teploty podlahy NTC. Na konci ho prichyťte páskou a potom kompletne prelepte aby sa nevyšmykol. Umiestnite ho tak aby bol pod hrejnou plochou vykurovacej fólie.

POZOR! UMIESTNITE SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY NA MIESTO KDE BUDE MOŽNOSŤ ĽAHKÉHO PRÍSTUPU A VÝMENY V PRÍPADE PORUCHY SNÍMAČA. (PRÍPADNÁ DEMONTÁŽ PLÁVAJÚCEJ PODLAHY A OPÄTOVNÉ ZLOŽENIE)

POZOR! SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY NEMÔŽE VYSTÁVAŤ NAD POVRCH FÓLIE. HROZÍ ROZMLIAŽDENIE SNÍMAČA A POŠKODENIE VYKUROVACEJ FÓLIE, PRÍPADNE POŠKODENIE CELÉHO VYKUROVACIEHO SYSTÉMU. V TAKOM PRÍPADE JE POTREBNÉ PREDPRIPRAVIŤ DO PODLAHY RYHU EŠTE PRED MONTÁŽOU SPODNÝCH VRSTIEV.

3. Elektrické vodiče umiestnite do narezaných drážok v termoizolačnej podložke a prelepte samolepiacou páskou.Po celej dĺžke fólie prelepte páskou aj všetky miesta kde sú elektrické spoje.

7. Pripojte elektrické vodiče ktoré napájajú fóliu k termostatu. Zapojenie termostatu a všetkých vodičov vykonajte podľa príslušného návodu na použitie ktorý je vždy priložený v balení termostatu.

POZOR: V PRÍPADE AK CELKOVÝ VÝKON INŠTALOVANEJ VYKUROVACEJ FÓLIE PREKROČÍ 80% MAX POVOLENÉHO ZATAŽENIA TERMOSTATU, POUŽITE STYKAČ ALEBO DRUHÝ TERMOSTAT.

POZOR: INŠTALÁCIA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA HEAT DECOR MUSÍ BYŤ PRIPOJENÁ DO SIETE CEZ NADPRÚDOVÚ OCHRANU (ISTIČ) TYPU B. PRÍSLUŠNÝ MAX VÝKON MUSÍ ODPORUCIŤ ELEKTRIKÁR S OPRÁVNENÍM!

POZOR: PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI A VŠETKY SPOJE MÔŽE VYKONAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR S PLATNOU VYHLÁŠKOU!

8. Pred prvým spustením vykurovania dôkladne prekontrolujte celé zapojenie všetkých elektrických obvodov ako aj zapojenie vykurovacej fólie.

9. Spustite vykurovací systém s fóliou HEAT DECOR a skontrolujte či vykurovanie pracuje správne vo všetkých miestnostiach pomocou infračerveného teplomera.

POZOR: SKÚŠOBNÉ SPUSTENIE A PREMERANIE SYSTÉMU MÔŽE VYKONAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR S VYHLÁŠKOU!

10. Po dôkladnej kontrole celej elektrickej inštalácie a kontrole funkčnosti systému vykonajte premeranie rezistancie (odporu) vykurovacieho systému za pomoci ohmmetra.

11. Na vykurovaciu fóliu rozložte vrchnú vrstvu paroizolačnej fólie. (hrúbka fólie min 0,2 mm). Paroizolačnú fóliu rozložte po celom povrchu v miestnosti a jednotlivé pásy spojte dokopy lepiacou páskou. (Fólie vzájomne preložte asi 4cm) Fóliu možete vyvinúť na stenu a zamaskovať lištami k plávajúcej podlahe, alebo ju preložte so spodnou vrsvou paroizolačnej fólie a zlepte dokopy lepiacou páskou.

12. Dokončite inštaláciu vykurovacej fólie HEAT DECOR položením plávajúcej podlahy.

Špecifikácia vykurovacej fólie Heat Decor

Na čo si dať pozor počas inštalácie fólie

1. Udržujte miesto inštalácie čisté. Podlaha musí byt rovná a bez akýchkoľvek ostrých elementov aby sa predišlo poškrabaniu a poškodeniu vykurovacej fólie.
2. Miesto inštalácie fólie musí byt suché. Fóliu je potrebné zabezpečiť pred vodou alebo prípadnou vlhkosťou. Neinštalujte fóliu vo vlhkých priestoroch.
3. Ako podklad nepoužívajte materiály ktoré by mohli poškodiť vykurovaciu fóliu. (hlinníková fólia železné materiály a pod.).
4. Neinštalujte vykurovaciu fóliu bez termostatu so snímačom teploty podlahy. (S výnimkou fólie s výkonom 60 W/m2, , kde vystačí používať termostat so snímačom teploty vzduchu).
5. Dávajte pozor aby ste vykurovaciu fóliu nepoškodili počas procesu inštalácie. Nie je dovolené prebíjať ju klincami, vŕtať ani poškodzovať ju inými mechanickými spôsobmi.
6. Nepoužívajte podlahy ktoré by sa mohli znehodnotiť alebo prasknúť vplyvom prechodu tepla.
7. V prípade ak celkový výkon inštalovanej vykurovacej fólie prekročí 80% max dovoleného zaťaženia termostatu, použite stykač alebo druhý termostat.
8. Elektrické napájacie vodiče nemôžu byť položené pod fóliou ani na vykurovacej fólii.
9. Inštalácia podlahového vykurovania s fóliou HEAT DECOR musí byť pripojená do siete cez nadprúdovú ochranu (istič) typu B.
10. Vykurovaciu fóliu neklaďte na miesta kde bude neprenosný nábytok a spotrebiče ako je kuchyňa, práčka, chladnička, komoda a pod.
11. Nainštalované vykurovacie fólie sa nesmú prekrývať ani sa nesmú položiť vo viacerých vrstvách.
12. Vykurovacia fólia sa smie strihať iba na vyznačených miestach a konce sa vždy musia zaizolovať samovulkanizačnou páskou.
13. Spúštanie podlahového vykurovania a ohrievanie podlahy vykonávajte v súlade s odporúčaniami producenta podkladovej výlevky. (betón alebo anhydrit)
14. Pri kladení plávajúcej podlahy dávajte pozor aby ste nepoškodili vykurovaciu fóliu alebo paroizolačnú vrstvu. Pred pokládkou podlahy skontrolujte či sa na vrchnej paroizolačnej vrstve nenachádzajú nečistoty ako kúsky omietky, skrutky, klince a podobne. Poškodením vykurovacej fólie by sa mohol znehodnotiť celý vykurovací systém.
15. Vykurovací systém používajte v súlade s odporúčaniami producenta plávajúcej podlahy. (Bežná teplota je max 28ºC).
16. Pripojenie elektrických vodičov a zapojenie inštalácie ako aj odskúšanie a premeranie systému môže vykonať iba elektrikár s príslušným oprávnením.
17. Vykurovaciu fóliu uskladňujte v suchom prostredí pri izbovej teplote. Na seba je dovolené klásť maximálne 2 rolky.

POZOR: NEDODRŽANIE POKYNOV VÝROBCU NA INŠTALÁCIU FÓLIE MÔŽE BYT PRÍČINOU POŠKODENIA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ V DOMÁCNOSTI, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ALEBO POŠKODENIA ZDRAVIA AKO AJ SMRTI.