Návod na montáž vykurovacej fólie

Certifikáty vykurovacích fólií HEAT DECOR A príslušenstva

Parametre vykurovacích fólií

Typy vykurovacích fólií Heat Decor, technické parametre, konštrukcia vykurovacej fólie a použitie.

ČítaŤ

Vykurovacia fólia pod plávajúcou podlahou / vynilom

Vďaka nízkej stavebnej výške 5,5 milimetra je toto najpoužívanejší spôsob inštalácie vykurovacej fólie Heat Decor. Nízke investičné náklady a dlhá životnosť vykurovacej fólie sú hlavné argumenty.

ČítaŤ

vykurovacia fólia pod poterom

Zaliatím vykurovacej fólie pod vrstvu poteru získate akumulačnú vrstvu ktorá sála rovnomerne teplo do celej miestnosti. Zároveň sa zabezpečí homogénne prehriatie podlahy a rozptyl tepla.

Čítať

Vykurovacia fólia v stenovom vykurovaní

Pri tomto systéme je vykurovacia fólia Heat Decor namontovaná pod sadrokartónové panely v sadrokartónovom systéme. Stenové vykurovanie je princípom činnosti a prevádzkovými podmienkami veľmi podobné podlahovému.

ČítaŤ

Stropné vykurovanie Heat Decor

Tak ako nás Slnko ohrieva zhora, tak funguje aj stropné vykurovanie. Jeho princíp je jednoduchý, energetická účinnosť je už z nízkoteplotnej podstaty veci najvyššia a doba reakcie veľmi rýchla.

Čítať