Najčastejšie otázky – Vykurovacie fólie Heat Decor

Otázka:

Je možné použiť elektrické podlahové vykurovanie pomocou fólií  na hlavné vykurovanie celého domu?

Odpoveď:

Áno. Elektrické podlahové vykurovanie pomocou fólií Heat Decor sa v ničom nelíši od iných podlahových vykurovacích systémov a patrí medzi ekologické spôsoby vykurovania budov. Pre Váš projekt spracujeme cenovú ponuku, ak nám poskytnete:

  • riadne okótovaný pôdorys objektu v PDF formáte
  • tepelné straty objektu

 

Otázka:

Môže byť vykurovacia fólia inštalovaná do poteru?

Odpoveď:

Vykurovacie fólie sa najčastejšie inštalujú pod betónový/Anhydridový poter hrúbky cca 5 cm. Hlavný dôvod je, že poter vytvorí akumulačnú vrstvu, takže keď ho fólia prehreje, odovzdáva teplo do priestoru. Takisto je možné použiť Anhydrid, ktorý má lepšiu tepelnú vodivosť a vykurovanie má pružnejší nábeh.

 

Otázka:

Môže byť vykurovacia fólia inštalovaná pod plávajúcu podlahu/vinyl?

Odpoveď:

Pri prerábkach a rekonštrukciách kde sa počíta len s výmenou podlahovej krytiny, je možné inštalovať vykurovaciu fóliu priamo pod plávajúcu podlahu, vinylovú podlahu  a podobne. Pri tomto spôsobe krytia fólia nesmie byť inštalovaná v kúpeľni a vlhkých priestoroch.

 

Otázka:

Akú krytinu zvoliť ak používam na vykurovanie fóliu Heat Decor?

Odpoveď:

Ak je vykurovacia fólia inštalovaná v poteri, tak nie sú žiadne limitácie čo sa týka podlahovej krytiny. Priamo na poter sa môže nalepiť dlažba, použiť plávajúca podlaha, vinyl či korok alebo drevená podlaha. Užívateľ má slobodnú voľbu a prakticky nie je limitovaný technologickými postupmi.

V prípade inštalácie vykurovacej fólie na vrchnú vrstvu poteru, nie je možné priamo na fóliu použiť dlažbu, pretože lepidlo ani fólia nebude držať. Pri tomto type inštalácie prichádza do úvahy väčšinou plávajúca podlaha alebo vinyl.

Vykurovaciu fóliu nie je možné inštalovať priamo pod koberec alebo tenké linoleum. Vrchná krytina musí byť tvrdená a odolná voči tlaku.

 

Otázka:

Montážna firma mi tvrdí, že plávajúcu podlahu nie je možné kombinovať s vykurovacou fóliou bez straty záruky.

Odpoveď:

Niektorí predajcovia podláh sa obávajú kombinácie vykurovacia fólia plus plávajúca podlaha. Pokiaľ je fólia inštalovaná v poteri, tak podlahová krytina neprichádza do styku s fóliou, a nábeh teploty je pozvoľný, resp pomalý, to znamená cca 0,5 až 1°C za hodinu. Fólia prehrieva poter, a tu nie je žiadny rozdiel, či ho zohrieva teplovodné kúrenie, alebo elektrická vykurovacia fólia. Navyše do každej podlahy sa inštaluje snímač teploty poteru, a termostat vždy reguluje vykurovanie tak, aby teplota podlahy nepresiahla 28°C, čo je hygienická norma Európskej únie. Ak podlaha nevydrží 28°C, tak odporúčame zvážiť iného výrobcu podlahovej krytiny.

V prípade inštalácie priamo pod plávajúcu podlahu je možné inštalovať iba vykurovacie fólie s max príkonom 60W/m resp 80W /m. Tieto typy vykurovacích fólií sa zohrejú na max teplotu 28°C resp 32°C v závislosti od kvality podlahovej izolácie. Ani v tomto prípade nikdy nepríde k nedovolenému prehriatiu, pretože senzor teploty podlahy obmedzí max. teplotu na 28°C.

 

Otázka:

Aká je životnosť vykurovacej fólie Heat Decor?

Odpoveď:

Výrobca udáva životnosť 40-50 rokov, pri dodržaní inštalačných pokynov a správnej montáži. V severských krajinách sa vykurovacie fólie úspešne používajú desiatky rokov, a nebola zaznamenaná žiadna poruchovosť ani po uplynutí 20 rokov.

 

Otázka:

Chcel by som inštalovať vykurovaciu fóliu na stenu, do zvislých konštrukcií pod sadrokartón.

Odpoveď:

Z pohľadu výrobcu je montáž do zvislých konštrukcií v poriadku, ale zakazuje ju norma STN, ktorá hovorí, že montáž je možná až od výšky 2,3 metra. V tomto prípade to stráca svoj význam.