Parametre vykurovacích fólií Heat Decor

Infra Vykurovacia fólia Heat Decor sa vyrába v troch šírkach a štyroch výkonových variantách. Výkony ktoré sú dostupné sú 60W/m2, 80W/m2, 140W/m2 a 220W/m2.

HD 3025G – šírka 25cm, HD 305G – šírka 50 cm, HD 310G – šírka 1m

SKLADBA VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR

 1. MEDENÁ ZBERNICA – základný prvok a vodič elektrického prúdu. Zabezpečuje prívod prúdu ku hrejnej uhlíkovej vrstve po celej dĺžke vykurovacieho pása.
 2. STRIEBORNÁ PÁSKA – strieborná páska v tvare rebríka zabezpečuje kvalitný spoj medzi uhlíkovou vrstvou a medenou zbernicou. Vďake špeciálnemu dizajnu a patentovanej technológii zabraňuje nechenému iskreniu a predlžuje životnosť vykurovacej fólie.
 3. FÓLIE PET A LAMINEX – sú komponenty ktoré spájajú dokopy všetky elementy vykurovacej fólie v procese lepenia, nahrievania a laminovania do jedného celku. Fólie PET a LAMINEX plnia tieto funkcie:
  – ochrana pred prístupom vodných pár, plynov, a kvapalín
  – protipožiarna ochrana a odolnosť voči vysokým teplotám
  – ochrana pred mechanickým poškodením
 4. UHLÍKOVÁ PASTA – je základný materiál vykurovacej fólie Uhlíková pasta sa mieša v špeciálnom pomere pre požadovaný vykurovací výkon.
 5. MIESTO PRE STRIHANIE – je miesto s naznačeným symbolom nožníc kde je možné vykurovaciu fóliu strihať.

Technické parametre a výkony vykurovacích fólií Heat Decor.

Pri vykurovacích fóliách je najdôležitejším parametrov výkon na meter štvorcový. Podľa uvedených parametrov je potrebné vybrať vhodný výkon fólie tak, aby bol priestor zohriaty a zároveň aby ste nepotrebovali zbytočne veľký hlavný istič. Všimnite si v tabuľke že vykurovacia fólia šírky 25cm má na „bežný meter“ štvrtinový výkon z celkového výkonu na meter štvorcový. To isté platí pri polmetrovej fólii. Ak máme napríklad polmetrovú fóliu s výkonom 110W na bežný meter, po uložení dvoch pásov dĺžky 1 meter dostaneme spolu 220 W na meter štvorcový.

Model Výkon [W/bm] Výkon [W/m2] Šírka [cm] Max dosiahnuteľná teplota [°C] Max dĺžka 1 pása [m] Hrúbka vykurovacej fólie [mm] Množstvo na rolke [m] Váha rolky [kg]
HD 3025G 55 220 25 ~ 50 18 0,338 100 14
HD 3025G 35 140 25 ~ 40 26 0,338 100 14
HD 3025G 20 80 25 ~ 32 32 0,338 100 14
HD 3025G 15 60 25 ~ 28 36 0,338 100 14
HD 305G 110 220 50 ~ 50 10 0,338 100 25
HD 305G 70 140 50 ~ 40 14 0,338 100 25
HD 305G 40 80 50 ~ 32 22 0,338 100 25
HD 305G 30 60 50 ~ 28 26 0,338 100 25
HD 310G 220 220 100 ~ 50 5 0,338 100 49
HD 310G 140 140 100 ~ 40 8 0,338 100 49
HD 310G 80 80 100 ~ 32 12 0,338 100 49
HD 310G 60 60 100 ~ 28 14 0,338 100 49

AKÝ VÝKON FÓLIE POUŽIŤ?

Vykurovacia fólia 60W/m2 – vhodné do pasívnych domov prípadne do nových nízkoenergetických domov ktoré vyžadujú 20-40 W/m2. Sú to domy v energetickej triede A0 a A1, a vykurovacia fólia sa aplikuje priamo pod plávajúcu podlahu. Vykurovacia fólia sa nesmie aplikovať do poteru, na to má nízky výkon.

Vykurovacia fólia 80W/m2 – vhodné do pasívnych domov prípadne do nových nízkoenergetických domov ktoré vyžadujú 20-40 W/m2. Sú to domy v energetickej triede A0 a A1, a vykurovaciu fóliu je možné aplikovať pod prstvu poteru (betón / anhydrit) hrúbky cca 5-6 cm.

Vykurovacia fólia 140W/m2 – vhodné do starších stavieb, domov prípadne chát v horskom prostredí  ktoré vyžadujú 40-80 W/m2. Vykurovacia fólia je určená pre domy so slabším zateplením, prípadne tam kde sa vyžaduje pružnejší nábeh kúrenia. Napríklad víkendové chaty, apartmány atď. Vykurovacia fólia by mala byť použitá len pod poter, pod plávajúcu podlahu ju nedoporučujeme.

Vykurovacia fólia 220W/m2 – vhodné do väčších hál, prípadne skladov, garáží a podobne kde je potrebné prehriať veľkú vrstvu poteru 8-12 cm. Takisto je použitie možné v kostoloch, kde je na veľký objem vzduchu potrebný vysoký vykurovací výkon. Pod plávajúcu podlahu je táto fólia nevhodná, kvôli rýchlemu nábehu a prakticky okamžitému rozdielu teplôt.