Parametre vykurovacích fólií Heat Decor

Infra Vykurovacia fólia Heat Decor sa vyrába v troch šírkach a štyroch výkonových variantách. Výkony ktoré sú dostupné sú 60W/m2, 80W/m2, 140W/m2 a 220W/m2.

HD 3025G – šírka 25cm, HD 305G – šírka 50 cm, HD 310G – šírka 1m

SKLADBA VYKUROVACEJ FÓLIE HEAT DECOR

 1. MEDENÁ ZBERNICA – základný prvok a vodič elektrického prúdu. Zabezpečuje prívod prúdu ku hrejnej uhlíkovej vrstve po celej dĺžke vykurovacieho pása.
 2. STRIEBORNÁ PÁSKA – strieborná páska v tvare rebríka zabezpečuje kvalitný spoj medzi uhlíkovou vrstvou a medenou zbernicou. Vďake špeciálnemu dizajnu a patentovanej technológii zabraňuje nechenému iskreniu a predlžuje životnosť vykurovacej fólie.
 3. FÓLIE PET A LAMINEX – sú komponenty ktoré spájajú dokopy všetky elementy vykurovacej fólie v procese lepenia, nahrievania a laminovania do jedného celku. Fólie PET a LAMINEX plnia tieto funkcie:
  – ochrana pred prístupom vodných pár, plynov, a kvapalín
  – protipožiarna ochrana a odolnosť voči vysokým teplotám
  – ochrana pred mechanickým poškodením
 4. UHLÍKOVÁ PASTA – je základný materiál vykurovacej fólie Uhlíková pasta sa mieša v špeciálnom pomere pre požadovaný vykurovací výkon.
 5. MIESTO PRE STRIHANIE – je miesto s naznačeným symbolom nožníc kde je možné vykurovaciu fóliu strihať.

Technické parametre a výkony vykurovacích fólií Heat Decor.

Pri vykurovacích fóliách je najdôležitejším parametrov výkon na meter štvorcový. Podľa uvedených parametrov je potrebné vybrať vhodný výkon fólie tak, aby bol priestor zohriaty a zároveň aby ste nepotrebovali zbytočne veľký hlavný istič. Všimnite si v tabuľke že vykurovacia fólia šírky 25cm má na “bežný meter” štvrtinový výkon z celkového výkonu na meter štvorcový. To isté platí pri polmetrovej fólii. Ak máme napríklad polmetrovú fóliu s výkonom 110W na bežný meter, po uložení dvoch pásov dĺžky 1 meter dostaneme spolu 220 W na meter štvorcový.

Model Výkon [W/bm] Výkon [W/m2] Šírka [cm] Max dosiahnuteľná teplota [°C] Max dĺžka 1 pása [m] Hrúbka vykurovacej fólie [mm] Množstvo na rolke [m] Váha rolky [kg]
HD 3025G 55 220 25 ~ 50 18 0,338 100 14
HD 3025G 35 140 25 ~ 40 26 0,338 100 14
HD 3025G 20 80 25 ~ 32 32 0,338 100 14
HD 3025G 15 60 25 ~ 28 36 0,338 100 14
HD 305G 110 220 50 ~ 50 10 0,338 100 25
HD 305G 70 140 50 ~ 40 14 0,338 100 25
HD 305G 40 80 50 ~ 32 22 0,338 100 25
HD 305G 30 60 50 ~ 28 26 0,338 100 25
HD 310G 220 220 100 ~ 50 5 0,338 100 49
HD 310G 140 140 100 ~ 40 8 0,338 100 49
HD 310G 80 80 100 ~ 32 12 0,338 100 49
HD 310G 60 60 100 ~ 28 14 0,338 100 49

AKÝ VÝKON FÓLIE POUŽIŤ?

Vykurovacia fólia 60W/m2 – vhodné do pasívnych domov prípadne do nových nízkoenergetických domov ktoré vyžadujú 20-40 W/m2. Sú to domy v energetickej triede A0 a A1, a vykurovacia fólia sa aplikuje priamo pod plávajúcu podlahu. Vykurovacia fólia sa nesmie aplikovať do poteru, na to má nízky výkon.

Vykurovacia fólia 80W/m2 – vhodné do pasívnych domov prípadne do nových nízkoenergetických domov ktoré vyžadujú 20-40 W/m2. Sú to domy v energetickej triede A0 a A1, a vykurovaciu fóliu je možné aplikovať pod plávajúcu podlahu ale aj pod prstvu poteru (betón / anhydrit) hrúbky cca 5-6 cm.

Vykurovacia fólia 140W/m2 – vhodné do starších stavieb, domov prípadne chát v horskom prostredí  ktoré vyžadujú 40-80 W/m2. Vykurovacia fólia je určená pre domy so slabším zateplením, prípadne tam kde sa vyžaduje pružnejší nábeh kúrenia. Napríklad víkendové chaty, apartmány atď. Vykurovacia fólia môže byť použitá pod plávajúcu podlahu a taktiež do poteru (betón / anhydrit) hrúbky cca 5-6 cm.

Vykurovacia fólia 220W/m2 – vhodné do väčších hál, prípadne skladov, garáží a podobne kde je potrebné prehriať veľkú vrstvu poteru 8-12 cm. Takisto je použitie možné v kostoloch, kde je na veľký objem vzduchu potrebný vysoký vykurovací výkon. Pod plávajúcu podlahu je táto fólia nevhodná, kvôli rýchlemu nábehu a prakticky okamžitému rozdielu teplôt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESHOP VYŽIADAŤ PONUKU
Analytics by Conversios