Porovnanie vykurovacích fólií z hľadiska nákladov a energetickej certifikácie A0

Otázka výberu správneho vykurovacieho systému je dôležitá pre každého užívateľa. Neustále sprísňovanie energetických noriem a široký výber na trhu nás stavia do úlohy správne sa rozhodnúť. Okrem ekonomického faktoru, je potrebné brať ohľad aj na energetickú úspornosť a ekológiu, ktorá musí byť potvrdená energetickým certifikátom. V tomto článku postavíme vedľa seba viacero systémov, ktoré porovnáme nielen z pohľadu investície, ale aj dlhodobých nákladov a zároveň pripravenosti na certifikáciu do triedy A0.

Investičná otázka je tá najjednoduchšia. Vo všeobecnosti platí pravidlo: čím zložitejší systém, tým drahší. Je to logické, pretože zložitý systém väčšinou obsahuje viac súčiastok a to navýši aj cenu, ako aj cenu montáže. Netreba tiež zabúdať na pravidlo: čím viac súčiastok, tým viac možností poruchy. Pokiaľ sa teda rozhodneme ísť do najnovších technológií preplnených technikou, tak by sme nemali veľmi hľadieť na cenu a skôr sa pozrieť na kvalitnejších výrobcov. Ak je ale cena pre nás dôležitá, porovnajme si najčastejšie používané vykurovacie systémy.

Možno by niekto namietal a argumentoval  cenami. No pre tento článok sme zvažovali ceny tak, aby sa životnosť a poruchovosť aspoň trochu mohla porovnať medzi jednotlivými systémami. Investičné náklady sú asi každému jasné aj bez tabuľky, ale ako to je s prevádzkovými nákladmi ?

Aj keď tepelné čerpadlo je z hľadiska energie najúspornejšie, jeho vysoká obstarávacia cena a náročná údržba Vám z ekonomického hladiska efektivitu neprinesie. Často si ľudia tiež predstavujú, že tepelné čerpadlo vyrába teplo z ničoho, ale bohužiaľ perpetum mobile človek ešte nevymyslel. Ide tu v podstate iba o premenu energie. Načo treba taktiež použiť elektrickú energiu. Energia použitá na výrobu tepla je ale menšia ako tá vyprodukovaná. Najväčšiu efektivitu má preto tepelné čerpadlo v starých nezateplených budovách, ktoré majú vysoké tepelné straty. Domy, ktoré sa dnes stavajú, sú dobre zateplené a preto sú tepelné straty minimálne a to stiera veľké finančné rozdiely v prevádzkových nákladoch medzi zemným plynom a elektrickým kúrením Heat Decor. Ak sa k cene plynového kotla pridajú všetky revízie a opravy, ukáže sa nám bezúdržbové elektrické podlahové vykurovanie ako najvýhodnejší zdroj tepla – nielen z ekonomického hladiska  ale aj z pohľadu životnosti a bezporuchovosti. 

Toto ale nie je ešte výsledná cena, nakoľko od roku 2021 musia všetky novostavby rodinných domov spĺňať energetickú triedu A0. To znamená že energetická náročnosť musí byť nižšia ako 54kWh/m2. Len pre porovnanie rozdielu uvediem, že limit pre A1 bol 108kWh/m2. Čo je zníženie náročnosti až o polovicu. Ani jeden zo spomínaných vykurovacích systémov nedokáže samostatne splniť podmienky tejto normy za štandardných finančných podmienok. Preto je nutné kombinovať vykurovanie aj s inými technológiami, ktoré nám pomôžu znížiť energetickú náročnosť. V tabuľke nižšie je zoznam najčastejšie používaných technológií na zníženie energetickej náročnosti.

Keďže každý dom je trochu iný, nie je možné použitie technológií zovšeobecniť tak, aby riešili každú stavbu. Preto treba použitie a výber konzultovať so špecialistom na energetické certifikácie. Vyhnete sa tak zbytočnému predražovaniu stavby, v prípade vyššej energetickej náročnosti. Uvediem ale aspoň jeden príklad pre bežný bungalov s rozlohou 120m2. Na grafe si môžete všimnúť, že elektrické podlahové vykurovanie Heat Decor spolu s technológiami stále dominuje nad inými možnosťami aj napriek značnému znevýhodňovaniu.

Najväčšiu efektivitu pri znižovaní energetickej náročnosti má rekuperácia keďže znižuje potrebu vetrania, pri ktorom uniká veľké množstvo tepla. Potom veľmi dobre pomôže krb, ktorý má nízky váhový faktor pre primárnu energiu. A na koniec použitie tepelného čerpadla na ohrev teplej vody nám pomôže dosiahnuť energetickú náročnosť do 54kWh/m2.

Keďže v nových výstavbách už často nie sú možnosti pripojenia k zemnému plynu, výber sa nám zúži na elektrické podlahové kúrenie s rekuperáciou, krbom a tepelným čerpadlom na vodu za cca 5000 € oproti tepelnému čerpadlu s krbom za cca 17 000 €. Rozdiel je až 12 000€. 

Ako som už spomínal v článku, pre dosiahnutie triedy A0 sa už pri žiadnom z vykurovacích systémov nevyhneme kombináciám technológií, ktoré napomáhajú znižovaniu energetickej náročnosti. Preto je dobré už vo fáze projektovania starostlivo zvážiť investično – prevádzkové náklady a spolahlivosť jednotlivých systémov. Zo všetkých možností nám najlepšie vychádza elektrické podlahové vykurovanie Heat Decor, ktoré je jednoduché, cenovo najdostupnejšie, nenáročné na údržbu a revízie, so životnosťou 50 rokov a nakoniec v spojení s modernými a cenovo dostupnými technológiami jednoducho dosahuje parametre energetickej certifikácie A0. 

ESHOP VYŽIADAŤ PONUKU