Príprava pred uložením vykurovacej fólie Heat Decor

Príprava pred uložením vykurovacích fólií

Ak inštalujeme vykurovaciu fóliu pod poter, je potrebné mať:

  • na podlahe rozloženú izolačnú vrstvu EPS polystyrénu  
  • po okrajoch nachystanú dilatačnú pásku hrúbky 5 mm, páska sa lepí prípadne pripína mechanicky
  • Na stene vykrúžený otvor pre inštalačnú krabicu KU68
  • Do podlahy v drážke zvedené dve chráničky (jedna na senzor, tú nechať aspoň 80 cm, druhá na napájanie fólie)
  • Do elektrokrabíc je nutné priviesť z rozvádzača minimálne CYKY-J 3×2.5 pre napájanie termostatov, ktoré zapínajú priamo vykurovaciu fóliu. V prípade, že príkon niektorého z vykurovacích okruhov prekračuje 3200 W, je nutné z rozvádzača priviesť dvojicu káblov CYKY 5×1,5 pre ovládanie stykača a do ďalšej krabice cca 40 cm nad podlahou výkonový kábel zo stykača napr 5×2,5.  

Podlahový polystyrén a dilatácia                             Inštalačná krabica a 2 chráničky

       

Ak inštalujeme vykurovaciu fóliu pod plávajúcu podlahu, príprava elektroinštalácie je rovnaká ako bolo uvedené pre prípravu do poteru. Ako podklad zvyčajne slúži poter, prípadne stará /stávajúca podlaha/. Podklad musí byť rovný prípadne znivelizovaný, hrubé nerovnosti by spôsobili po čase vŕzganie plávajúcej podlahy na spojoch. Takisto by vplyvom preliačín alebo výčnelkov mohlo dôjsť k poškodeniu vykurovacej fólie.

Príprava v rozvádzači: Každý vykurovací okruh by mal mať samostatný prúdový chránič kombinovaný s ističom (rozdielový prúd 30 mA)