Vykurovacia fólia v stenovom vykurovaní

Vykurovacia fólia Heat Decor v stenovom systéme

Pri tomto systéme je vykurovacia fólia Heat Decor namontovaná pod sadrokartónové panely v sadrokartónovom systéme. Stenové vykurovanie je princípom činnosti a prevádzkovými podmienkami veľmi podobné podlahovému. Prednosťami tohto spôsobu ohrevu miestnosti sú veľkoplošné sálavé teplo a hlavne schopnosť rýchlej reakcie a rýchle vyhriatie miestnosti. Práve tieto vlastnosti robia stenové vykurovanie atraktívne pre širokú oblasť použitia v zdravotníctve, priemysle, verejných budovách a v neposladnom rade aj v rodinných domoch.

Vplyvom sálania tepla zo steny a vďaka takmer ideálnemu rozloženiu teplôt je možné znížiť teplotu v miestnosti o cca 3 oC , pričom každé zníženie teploty v priestore o 1 oC, predstavuje úsporu energie 5 %.

Výhody stenového systému vykurovania

  • Ľahká a rýchla montáž
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Nízke investičné náklady v porovnaní s inými systémami kúrenia
  • Rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti
  • Možnosť vykurovať vybrané miestnosti v preferovanom čase a pri rôznych teplotách
  • Pri stenovom vykurovaní nie je problém s tepelným odporom podláh
  • Žiadne emisie CO2

Princíp činnosti

Vykurovacia fólia je zdrojom tepla s grafitovým médiom, ktoré pod vplyvom elektrického prúdu vytvára teplo vo forme dlhovlnného infračerveného žiarenia. Generované teplo z vykurovacej fólie vo forme infračerveného žiarenia ohrieva predmety, ktoré s ňou prichádzajú do kontaktu alebo sú v dosahu infravĺn. Pri stenovom vykurovaní miestností vykurovacia fólia ohrieva steny, spolu s ďalšími predmetmi v jej okolí, ktoré pri vykurovacom procese odovzdávajú svoje teplo vzduchu.

1. Stena (porotherm, pórobetón ytong)

2. Oceľová konštrukcia

3. Minerálna vlna

4. Upevňovacia páska

5. Vykurovacia fólia Heat Decor

6. Paroizolácia

7. Doska G-K

8. Oceľové skrutky

9. Podkladová vrstva

10. Flexibilné lepidlo na dlaždice

11. Keramické / kamenné dlaždice

Parametre fólií Heat Decor v stenovom vykurovacom systéme

Dlhší čas ohrievania neznamená nižšiu účinnosť. Všetky fólie v nástennom systéme s rôznym výkonom sa ohrievajú na rovnakú teplotu: 35-38 ° C a podľa odporúčaní výrobcov nástenných systémov ide o hraničnú teplotu. Dlhšia doba ohrevu fólie 140 W / m2 umožňuje rovnomerné nahriatie a zvýšenie teploty v miestnosti.

Zapojenie vykurovacej fólie v stenovom vykurovaní

1. Vykurovacia fólia Heat Decor, 2. Termostat, 3. Napájanie (L), 4. Snímač teploty, 5. Napájanie (N), 6. Napájací kábel vykurovacej fólie

ESHOP VYŽIADAŤ PONUKU