Zapojenie vykurovacej fólie

Kto je oprávnený inštalovať fólie ?

Uhlíkové fólie, tak ako aj iné bežné elektrické spotrebiče podliehajú normám, ktoré určujú akým spôsobom môžu byť pripojené do elektrickej sústavy. Preto by ich zapojenie mal vykonávať vyškolený a certifikovaný samostatný elektrotechnik podľa § 22,23,24 vyhlášky 508/2009 Z.z. Certifikát o úspešnom ukončení a preskúšaní Vám je elektrotechnik povinný ukázať po vyzvaní. Ak máte pochybnosti o kompetencii technika, potom je minimálne vhodné poradiť sa s dodávateľom zariadenia o správnom spôsobe zapojenia takéhoto elektrického zariadenia.

 

Trieda ochrany

Uhlíkové fólie sú zariadenia so základnou izoláciou zabezpečujúcou základnú ochranu. Takže spadajú do Triedy ochrany II.

 

 

1. Vykurovacia fólia, 2. Termostat 3. Napájanie 230V 4. Podlahový senzor /NTC čidlo/

5. Prívodný kábel napájania fólie N /modrý/ 6. Prívodný kábel napájania fólie L /hnedý/

Zapojenie v rozvádzači a ochrany

Každý okruh (izba) kúrenia musí byť chránený samostatným ističom. Je to zároveň i poistka, ktorá v prípade poruchy jednej vetvy, umožní ďalej vykurovať ostatné izby a tak vykurovaný objekt nemusí vychladnúť. Je to zároveň veľká výhoda oproti centrálnemu vykurovaniu kotlom, ktorý pri poruche nemôže vykurovať vôbec.

V rozvádzači používame 16A istič na každú vetvu a do termostatu z neho vedieme elektrický prúd káblom CYKY 3×2.5. Podľa najnovších noriem však takáto ochrana v novostavbách nie je dostačujúca a musí sa použiť i doplnková ochrana prúdovým chráničom a v prípade miestnosti akou je napríklad kúpelňa, musí byť použitý aj zemniaci vodič.

Ale pekne po poriadku. Pri každej dnešnej novostavbe musí byť prúdovým chráničom zabezpečený celý rozvod elektrickej siete v dome, teda aj vykurovanie ak je elektrické. Rozlišujeme však zóny u ktorých môže dôjsť k elektrickému úrazu dotykom (zásuvky, svetlá) a zóny, ktoré sú bezpečne zakrytované, alebo dokonca zamurované, ako v prípade vykurovacej fólie. V obvodoch u ktorých môže dochádzať k dotyku a následnému úrazu elektrickým prúdom (zásuvky, svetlá), musíme použiť prúdový chránič s odpojovacím zvodovým prúdom menším ako 30mA. V ostatných obvodoch postačuje chránič s odpojovacím prúdom 300mA, ktorý chráni objekt pred požiarom vzniknutým elektrickým prúdom.

Vykurovacie uhlíkové fólie sú v podstate najväčším spotrebičom v domácnosti. Celou svojou plochou sa dotýkajú zeme a keďže neexistuje ideálny izolant, je logické, že veľmi malý prúd cez fólie uniká. Výrobca udáva 0.25mA/m2. To znamená, že pri rozlohe fólie 120m2 bude zvodový prúd rovný 30mA a bude teda spôsobovať odpájanie prúdového chrániča v prípade, ak by boli fólie zapojené na jeden okruh zo svetelným a zásuvkovým prúdovým chráničom. V prípade, že máte čerstvý betónový poter, ktorý má stále vysokú vlhkosť, bude prúdový chránič zaberať omnoho skôr resp. pri menšej ploche pokrytia fóliou.

Je teda veľmi dôležité, hlavne pri väčších stavbách oddeliť tieto dva typy obvodov správnymi ochrannými prvkami. Na ilustráciu prikladáme orientačnú schému rozvádzača.

ESHOP VYŽIADAŤ PONUKU