ČERSTVÝ VZDUCH BEZ VETRANIA

Vetraním cez okno prichádzate až o 40% energie vynaloženej na vykurovanie. Investícia do rekuperácia prináša návratnosť už do 3 rokov a okrem ušetrených peniažkov dýchate neustále čistý a čerstvý vzduch.

Čo získate s rekuperáciou ?

Rekuperačná jednotka je zariadenie, ktoré pomocou špecialnych výmenníkov tepla zabezpečuje výmenu a filtráciu vzduchu počas celého dňa. Vzduch, ktorý vychádza z domu odovzdáva svoju teplotu vzduchu, ktorý prichádza do domu bez toho aby sa premiešali. Jednotlivé stupne filtrácie ďalej zabezpečujú, že vám do domu neprenikajú nečistoty, alebo pel ako pri vetraní oknom.

Pri použití rekuperácie úplne odpadá potreba častého, krátkodobého vetrania oknom, čím nespôsobujete ochladzovanie miestností v zime a ohrievanie v lete. 

Rekuperácia je už dnes nevyhnutným štandardom rodinných domov. Avšak môže byť veľmi vhodným doplnkom aj pri rekonštrukciách. Vďaka technológii Meltem, kde sa spája praktickosť lokálnej rekuperácie s výkonom centrálnej, dokážete ušetriť už vo fáze nákupu a v neposlednom rade aj inštaláciou a prevádzkou.