Vonkajšie žalúzie – tienenie

Nezanedbateľným prvkom úspory energie je tienenie, ktoré má najväčšiu efektivitu počas letných mesiacov.

Ostatné technológie

Šetrime energie aj v lete

Ak by sme chceli porovnať dnešné rodinné domy s minulosťou, iste by nám okrem absencie moderných technológií, na prvý pohľad neunikla zmena funkčnej architektúry. V minulosti mali domy veľmi malé okná, hlavne kvôli úniku tepla v zime, čo prinášalo zase v lete príjemný chládok. Dnes vďaka špecialnym sklám už úniky niesú tak veľké a môžeme si dovoliť krásne presklené miestnosti, čo ale v lete môže prinášať rýchle prehrievanie obytných priestorov, ktoré sa potom snažíme kompenzovať pomocou chladenia klimatizáciou. Infražiarenie, ktoré vyžaruje slnko totiž nedokážeme izolovať ani tým najkvalitneším typom skla. Preto sa rozšírilo používanie vonkajších žalúzií. Tie odrážajú slnečné lúče (infražiarenie) ešte pred tým ako vniknú dovnútra a začnú zohrievať vybavenie. To je veľký rozdiel oproti vnútorným žalúziam, ktoré dokážu síce eliminovať dosť veľkú časť žiarenia, ale nie tak ako keď sa to deje na vonkajšej strane. 

Účinnosť tienenia však značne závisí od neustálej manipulácie so žalúziami. Vzhľadom k tomu že chceme mať v dome čo najviac svetla a zároveň zabrániť prenikaniu infražiarenia, je potrebné pravidelne natáčať lamely podľa pohybu slnka počas dňa. Toto je možné len s určitou dávkou automatizácie. Ak sa to s kombinuje s rekuperáciou, ktorá je energeticky nenáročná, nevyhnutnosť chladenia môže úplne vypadnúť zo zoznamu energetických záťaží vo vašej domácnosti.