Energetická kalkulačka

Tabuľka energetickej náročnosti budov

Kategória

Spotreba

Nulový dom

0 až 5 kWh/m² rok

Energeticky pasívny dom

5 až 15 kWh/m² rok

Nízkoenergetický dom

15 až 50 kWh/m² rok

Skôr ako vyskúšate kalkulačku …

V našej kalkulačke budete potrebovať zadefinovať Tepelné straty vykurovanej budovy. Táto informácia by mala byť súčasťou projektovej dokumentácie, prípadne si viete pomôcť tabuľkou vľavo.