Porovnanie vykurovacích fólií a odporových drôtov

Rozhodli ste sa pre elektrické vykurovanie a zároveň stojíte pred otázkou: Odporové drôty či infra fólie? V takom prípade ste na správnej adrese. V tomto článku sa pokúsime objasniť zásadné rozdiely medzi týmito dvoma technológiami.

Hlavnou výhodou vykurovacích infra fólií je ich spôsob zapojenia. Jedná sa o paralelný obvod a to nie len na úrovni prepojenia fólií vodičmi, ale aj v samotnej štruktúre fólie. To znamená, že jednotlivé uhlíkové pásy sú pripojené k medenej zbernici paralelne a v prípade ich prerušenia, fólia nebude vykurovať 0.02m2 čo odpovedá výkonu 1.6W. Pri rozlohe obytnej plochy 100m2 približne 0.03% výkonu.

V prípade prerušenia odporového drôtu, prestáva kúriť celá vetva, čo môže predstavovať celú miestnosť.

Ako teda môže dôjsť k prerušeniu ?

U oboch prípadov je to hlavne pri inštalácii. Najčastejšie sa môže fólia, alebo drôt prerušiť neodbornou inštaláciou, alebo počas vylievania poteru použitím ostrých nástrojov pri vyrovnávaní. U odporových drôtov vzniká ešte jedno riziko. Vzduchové bubliny. Ak sa na obvode drôtu vytvoria vzduchové bubliny, dôjde k zlému odvodu tepla a následne sa odporový drôt v mieste vzduchovej bubliny začne prehrievať, čo zvyčajne vedie k jeho prepáleniu. Tento fakt netreba vôbec podceňovať a odporúčam ho zohľadniť pri výbere kvalitnej firmy realizujúcej poterovú vrstvu.

Poďme sa teraz pozrieť na ďalší faktor výberu. Tým je samozrejme náš komfort. Ten závisí od spôsobu akým je zdroj tepla vyžarovaný. U oboch prípadov sa jedná o podlahové kúrenie. Rozdiel nastáva v pokrytí plochy. Zatiaľ čo odporové drôty sú od seba vzdialené minimálne 5cm, fólia vyžaruje teplo po celej ploche. U drôtov tak vzniká teplotný rozdiel až 2°C medzi týmito plochami. Je to vidieť aj na obrázkoch z termokamery nižšie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri chodení na boso tak môže podlaha spôsobovať nepríjemný pocit zo striedania teplôt. Navyše rozdiel teplôt na povrchu podlahy, resp striedanie studených a teplých zón podporuje zvýšené vírenie prachu.

Takže si zosumarizujme klady a zápory jednotlivých technológií:

Vykurovacie fólie

  • V prípade prerušenia nekúri jeden pás, nevypadne celá miestnosť
  • Vykurovacia fólia pracuje s nižšími teplotami, nie je ľahké spôsobiť lokálne prehriatie
  • Plošné kúrenie, skorší nábeh keďže hreje väčšia plocha
  • Rovnomerné rozloženie teploty na podlahe, zabraňuje víreniu prachu

Vykurovacie káble

  • Dlhšia doba nábehu
  • Nerovnomerná distribúcia tepla na podlahe
  • Zvýšené vírenie pachu
  • V prípade vzduchových bublín v poteri hrozba lokálneho prehriatia a poškodenia
  • V prípade prerušenia vypadne celá miestnosť resp celý okruh

Samozrejme výber je na zákazníkovi a v prípade správnej inštalácie aj vykurovací odporový drôt splní svoju funkciu bez problémov. Chceli sme len upozorniť na mnohé kladné vlastnosti vykurovacích fólií, keďže mnoho zákazníkov ich ešte nepozná a považuje to za neznámy resp. neprebádaný terén.

Vykurovacia fólia je po vybalení pripravená k pripojeniu na elektrický obvod 230V. Zapojenie k termostatu, alebo do elektrickej siete musí vykonať odborník !

ESHOP VYŽIADAŤ PONUKU