Prečo kupovať certifikované vykurovacie fólie?

Kúpou necertifikovaných fólií nemusíte ušetriť, ale prerobiť.
Certifikácia je dôležitou súčasťou výrobku

CE certifikát, teda európska zhoda, sa používa v rámci členských krajín Európskej únie (EÚ). Výrobca alebo dodávateľ výrobku v našom prípade certifikovanej vykurovacej fólie ním potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa všetky podmienky právnych predpisov EÚ vzťahujúcich sa na daný produkt. To, že má tovar takéto označenie ešte nezaručuje, že je bezpečný. Jeho certifikát nemusí byť pravý, lebo ho vydala osoba, ktorá na to nemá oprávnenie, alebo mu platnosť mohla vypršať.

Certifikácia CE sa vyžaduje len na isté kategórie výrobkov ako zdravotnícke, spotrebiče, elektrické a elektronické zariadenia, stavebné výrobky, hračky, osobné ochranné pracovné prostriedky, stroje a podobne. Pri vykurovacích fóliách je certifikát nutnosťou. Označenie CE existuje vo svojej súčasnej podobe od roku 1993.

Výrobné normy aj štandardy bezpečnosti produktov, vrátane používaných materiálov sú v Ázii a ďalších krajinách odlišné od tých európskych. Práve preto EÚ vyžaduje platnú certifikáciu pri uvádzaní produktov dovezených z iných krajín. Cieľom Únie je chrániť spotrebiteľa pred potenciálne škodlivými alebo nebezpečnými tovarmi.

 „Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dohľadu nad trhom v oblasti nepotravinových výrobkov určených pre spotrebiteľa, sa stretáva v rámci kontrolnej činnosti, že kontrolované osoby predložia neplatný certifikát, resp. certifikát, ktorý nebol vydaný oprávnenou osobou na kontrolovaný druh výrobku,“ hovorí vedúci úseku odboru trhového dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie Ján Roháč.

Zoznam nebezpečných výrobkov môžete nájsť na stránke Slovenskej obchodnej inśpekcie (SOI). Potom ako SOI zistí, že certifikát na váš tovar je neplatný, najprv vyzve vás ako výrobcu či dodávateľa, aby ste túto skutočnosť napravili. Ak tak neurobíte a SOI zistí, že tovar je nebezpečný, nariadi vám jeho stiahnutie z trhu na vaše náklady.

Prečo by mal výrobok niesť označenie CE
Označenie CE a jeho význam

Certifikát CE a jeho platnosť

Každý certifikát CE má taktiež ohraničenú dobu platnosti, v závislosti od výrobku to je asi 2 až 6 rokov. Po uplynutí tejto doby musíte výrobok re-certifikovať. V prípade že ste nezmenili výrobné postupy ani parametre, tak je proces jednoduchší. Po predložení príslušných technických dokumentov sa predĺži platnosť na ďalšie obdobie. My máme všetky naše vykurovacie fólie certifikované.

Pokiaľ si kúpite výrobok bez CE certifikátu a pri vašom type výrobku je to nutnosť, môžete mať problémy aj s poisťovňou, ktorá má právo pri poistnej udalosti krátiť alebo nevyplatiť poistné plnenie.

„Ak vznikne poistná udalosť, skúmame príčinnú súvislosť so vznikom škody, teda či škoda vznikla porušením týchto noriem (napríklad nesprávne upravené či nesprávne obsluhované zariadenie, neudržiavané, nelegálne používané zariadenie, necertifikované zariadenie..). V takom prípade má poisťovňa právo krátiť či zamietnuť poistné plnenie. Vždy skúmame konkrétnu škodu a okolnosti jej vzniku,“ hovorí Helena Kanderková špecialista externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne.

Necertifikovaný výrobok môže spôsobiť požiar domu
Dom po požiari

Vykurovacie fólie Heat Decor vs lacné vykurovacie fólie

Kúpiť lacný výrobok bez certifikátu vyzerá na prvý pohľad ako dobrý nápad, ktorý ušetrí vašu peňaženku, ale nemusí to tak byť. Ak sa niečo stane a tento produkt spôsobí napríklad požiar vo vašom dome, poistné plnenie nemusíte dostať. Na niektorých veciach sa šetriť neoplatí a vykurovanie je určite jednou z nich. Investujte do kvalitných technológií, inštalovaných odborníkmi, aby ste mohli spať bez obáv o váš domov.

Vykurovacia fólia a príslušenstvo značky Heat Decor majú certifikáciu CE pochádzajúcu z EÚ. Ten zaručuje, že ich môžeme predávať a používať v rámci krajín Únie, spĺňajú všetky prísne normy a ich použitie je pre ľudí bezpečné. „O kvalite našich fólií vypovedá aj záruka, ktorú na ne dávame. V prípade HD-G 10 rokov, pri fólii HD-EPL 25 rokov a pre najodolnejšiu HD-PRO až 30 rokov, pričom jej životnosť je 50 rokov,“ vysvetlil technický riaditeľ Heat Decor Peter Brieška.

 

Heat Decor
www.heatdecor.sk
D1 Center, Diaľničná cesta 22B
903 01 Senec, Slovakia
tel: 0905 986 600
email: info@heatdecor.sk

 

80W/m2
šírka 0,25m
15.60  s DPH
80W/m2
šírka 0,5m
20.40  s DPH
80W/m2
šírka 1m
32.40  s DPH
140W/m2
šírka 0,25m
15.60  s DPH
140W/m2
šírka 0,5m
20.40  s DPH
140W/m2
šírka 1m
32.40  s DPH