Stropné vykurovanie Heat Decor

Spôsob montáže vykurovacej fólie v stropnom vykurovacom systéme

Tak ako nás Slnko ohrieva zhora, tak funguje aj stropné vykurovanie. Jeho princíp je jednoduchý, energetická účinnosť je už z nízkoteplotnej podstaty veci najvyššia a doba reakcie veľmi rýchla. Pri správnej realizácií reaguje stropné vykurovanie prakticky ihneď na regulačný podnet. 

Teplo vo forme infračervených vĺn vyžarovaných vykurovacou fóliou rovnomerne zahrieva steny, zariadenie a všetkých ľudí vo vykurovanej miestnosti. Tento proces je podobný pocitu tepla vyžarovaného zo slnka. Steny a predmety vykurované týmto spôsobom navyše podľa fyzikálnych pravidiel dodávajú miestnosti teplo vďaka teplotnému rozdielu, bez nežiadúceho javu konvekcie a s tým spojeného zdvíhania prachu z podlahy.

Teplota v miestnosti je riadená nástenným termostatom, ktorý udržuje nastavenú teplotu počas časových úsekov definovaných užívateľom. Špeciálna veľkosť vykurovacej fólie (50 cm široká) umožňuje jej umiestnenie medzi dva susedné nosníky rámu zo sadrokartónu.

Výhody stropného systému vykurovania

  • Ľahká a rýchla montáž
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Nízke investičné náklady v porovnaní s inými inštaláciami kúrenia
  • Rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti
  • Veľká hrejná plocha, ktorej nič neprekáža, napríklad nábytok. To ovplyvňuje maximum emisie tepla
  • Žiadne emisie CO2

Princíp činnosti

Vykurovacia fólia je zdrojom tepla s grafitovým médiom, ktoré pod vplyvom elektrického prúdu vytvára teplo vo forme dlhovlnného infračerveného žiarenia. Generované teplo z vykurovacej fólie vo forme infračerveného žiarenia ohrieva predmety, ktoré s ňou prichádzajú do kontaktu alebo sú v dosahu infravĺn. Pri stropnom vykurovaní miestností vykurovacia fólia ohrieva strop, spolu s ďalšími predmetmi v miestnosti a okolí, ktoré pri vykurovacom procese odovzdávajú svoje teplo vzduchu.

Parametre vykurovacích fólií v stropnom vykurovacem systéme

Dlhší čas zahrievania neznamená jeho nižšiu účinnosť. Všetky fólie v stropnom systéme s rôznym výkonom sa ohrievajú na rovnakú teplotu: 35-38 ° C a podľa odporúčaní výrobcov stropných systémov ide o hraničnú teplotu. Dlhšia doba ohrevu fólie 140 W / m2 umožňuje rovnomerné zvýšenie teploty v miestnosti.

Spôsob uloženia vykurovacej fólie v strope

1. Strop

2. Sadrokartónová konštrukcia

3. Minerálna vlna

4. Vykurovaciu fólia Heat Decor

5. Paroizolačná fólia

6. Doska GK

 

 

 

 

 

Zapojenie vykurovacej fólie Heat Decor

1. Vykurovacia fólia Heat Decor, 2. Termostat, 3. Napájanie (L), 4. Snímač teploty, 5. Napájanie (N), 6. Napájací kábel vykurovacej fólie

ESHOP VYŽIADAŤ PONUKU